Co je to mentální klíčování:

Mentální klíčování je metoda osobnostního rozvoje.

Pracuje především s myšlenkou, že každý člověk je sám na sebe tím nejlepším odborníkem. Koučování je zaměřené na budoucnost.

Některé naše ustálené vzorce chování, které potřebujeme změnit, vycházejí z našich minulých zkušeností. Opakujeme je, i když nejsou tak funkční, jak bychom chtěli, prostě proto, že lepší nemáme.

Při použití metody mentálního klíčování nejprve stanovíme klientův cíl a pak hledáme možnosti, jak tento cíl naplnit. Někdy samotné hledání cíle představuje cestu, která dává nejvíce odpovědí

Úspěch v jakékoli oblasti života není nahodilost, ale věc, o kterou je třeba usilovat a učinit kroky k jejímu dosažení.

Konkrétní situace, kdy vám mentální klíčování může pomoci:


 • Procházíte velkou změnou ve svém pracovním nebo osobním životě.

 • Cítíte, že se potřebujete na chvíli zastavit, srovnat si priority, rozhodnout se, co dál.

 • Potřebujete zlepšit své schopnosti sebeprosazení, komunikace, svůj školní prospěch, pracovní úsilí, své řídící schopnosti, zvýšit zisk.

 • Cítíte přetížení, stres, špatně spíte.

 • Máte pocit, že si nerozumíte s partnerem/partnerkou.

 • Nejste si jisti, jestli máte setrvat ve stávajícím vztahu.

 • Cítíte nedostatek inspirace. Potřebujete posílit kreativitu.

 • Práce vás nenaplňuje.

 • Máte strach z toho, co vám život přinese.

 • Chybí vám uznání a ocenění.

 • Nemůžete nalézt radost.

 • Nedokážete odpočívat, užívat si života bez pocitu viny.

 • Bojíte se učinit rozhodnutí, máte strach, že uděláte chybu.

 • Cítíte skleslost, úzkost…

 • Ubíjí vás vaše současná životní situace.

 • Cítíte krizi. Bojíte se běhu času. Máte pocit, že nemůžete nic stihnout a život vám protéká mezi prsty.

 • Býváte často nemocní.

 • Myslíte si, že okolnosti vašeho života nejde změnit.

SHRNUTÍ: mentální klíčování

 • Pomáhá s orientací v životě, se stanovením osobních priorit, hodnot a cílů.

 • Využívá minulost k posouvání vpřed.

 • Podporuje schopnost hledat vhodná řešení a odhalit jejich alternativy.

 • Podporuje v co nejrychlejším a nejefektivnějším dosahování cílů.

 • Respektuje nejnovější poznatky výzkumů o fungování mozku člověka.

 • Šetří čas, energii a finance.

 • Učí, jak prožívat úspěch a radost.

 • Zlepšuje schopnost sebeprosazení .

 • Pomáhá při hledání vlastní nejvhodnější cesty.