Co můžete čekat: 

Mentální klíčování je souhrnný název pro mou práci s klientem. Pracujeme především s myšlenkou, že každý člověk je sám na sebe tím nejlepším odborníkem a ví tedy nejlépe, co potřebuje a jak toho může dosáhnout. 

Některé naše ustálené vzorce chování, které potřebujeme změnit, vycházejí z našich minulých zkušeností. Opakujeme je, i když nejsou tak funkční, jak bychom chtěli, prostě proto, že lepší nemáme. 

Při práci nejprve stanovíme klientův cíl a pak hledáme možnosti, jak tento cíl naplnit. Někdy samotné hledání cíle představuje cestu, která dává nejvíce odpovědí.

Nečekejte rady, ale možnost mluvit o sobě a svých potřebách, přáních, starostech.

Úspěch v jakékoli oblasti života není nahodilost, ale věc, o kterou je třeba usilovat a učinit kroky k jejímu dosažení.

Konkrétní situace, kdy vám naše společná práce může pomoci:


SHRNUTÍ

Práce na sobě: